Publicatie

Publicatie datum

Samenwerking tussen zorg- en hulpverleners in de achterstandswijk Overvecht.

Leemrijse, C., Bitter, N., Korevaar, J. Samenwerking tussen zorg- en hulpverleners in de achterstandswijk Overvecht. TSG: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen: 2020, p. 4 p..
Lees online
Utrecht Overvecht is een achterstandswijk met ruim 34.000 inwoners. Veel inwoners (18%) hebben een bijstandsuitkering en de ervaren gezondheid is laag. Professionals uit de eerstelijnszorg en het sociale domein werken samen in de wijkaanpak Krachtige basiszorg. Gezamenlijk bieden zij geïntegreerde persoonsgerichte zorg dicht bij huis voor mensen met een stapeling van medische en sociaalmaatschappelijke problemen. Professionals zijn enthousiast omdat zij betere zorg kunnen bieden door samenwerking, maar zien ook ruimte voor verbetering.

Utrecht Overvecht is a deprived neighbourhood with more than 34,000 inhabitants. Many residents are living from social assistance benefits and perceived health is low. Professionals from healthcare and the social domain work together in the neighbourhood approach 'Krachtige basiszorg’. They offer integrated person-oriented care close to home, for persons with an accumulation of medical and social problems. Professionals are enthusiastic because they provide better care through collaboration, but also see room for improvement.