Publicatie

Publicatie datum

Samenwerking tussen zorg- en welzijnsprofessionals binnen Krachtige basiszorg: ervaringen uit Overvecht.

Bitter, N., Leemrijse, C., Korevaar, J. Samenwerking tussen zorg- en welzijnsprofessionals binnen Krachtige basiszorg: ervaringen uit Overvecht. Utrecht: Nivel, 2019. 49 p.
Download de PDF
In de Utrechtse achterstandswijk Overvecht wonen relatief veel mensen met complexe gezondheidsproblemen met achterliggende oorzaken uit meerdere levensdomeinen (lichaam, geest, maatschappelijk en sociaal). Dit leidt tot een grote druk op het gezondheidszorgsysteem. Om de gezondheid te verbeteren, burgers meer regie te geven over hun eigen gezondheid, de doelmatigheid van de zorg te verhogen en de werklast van zorgprofessionals te verlagen wordt er sinds 2006 in een netwerk van verschillende zorg- en welzijnsorganisaties gewerkt volgens een nieuwe integrale populatiegerichte wijkaanpak: Krachtige basiszorg.

Lees het rapport voor de volledige samenvatting.