Publicatie

Publicatie datum

Selectie aan de poort: onterechte zelfverwijzers op de SEH terugdringen.

Reitsma-van Rooijen, M., Brabers, A., Jong, J. de. Selectie aan de poort: onterechte zelfverwijzers op de SEH terugdringen. TSG: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen: 2013, 91(1), p. 41-43.
Download de PDF
Veel patiënten bezoeken de spoedeisende hulp (SEH) zonder verwijzing door een zorgverlener. Volgens zorgverleners is hun bezoek vaak ten onrechte. Deze zelfverwijzers hadden volgens hen met hun klacht naar de huisartsenpost (HAP) of de eigen huisarts moeten gaan. De onterechte zelfverwijzers doen een onnodig beroep op relatief dure zorg, waardoor mensen die terecht naar de SEH gaan mogelijk onacceptabel lang moeten wachten. In dit artikel staat de vraag centraal hoe het aantal onterechte zelfverwijzers op SEH teruggedrongen kan worden. (aut. ref.)
Gegevensverzameling