Publicatie

Publicatie datum

Selectief contracteren? Prima, maar beperk mijn keuzevrijheid niet! Verzekerden en verzekeraars over selectief contracteerbeleid.

Bes, R., Brabers, A., Reitsma-van Rooijen, M., Jong, J. de. Selectief contracteren? Prima, maar beperk mijn keuzevrijheid niet! Verzekerden en verzekeraars over selectief contracteerbeleid. www.nivel.nl: NIVEL, 2014.
Download de PDF
• Zorgverzekeraars hebben een rol in het verbeteren van de kwaliteit van zorg en bij kostenbeheersing. Er wordt van hen verwacht dat ze selectief zorg inkopen.
• Een derde van de verzekerden is niet bekend met selectief contracteren. Dit kan ertoe leiden dat zij voor onaangename financiële verrassingen komen te staan.
• Verzekerden vinden het goed dat zorgverzekeraars geen contracten sluiten met zorgaanbieders die slechte kwaliteit leveren of te duur zijn, maar ze willen niet dat hun keuzevrijheid wordt beperkt.
• Zorgverzekeraars zijn naar verzekerden toe niet altijd duidelijk over hun contracteerbeleid wanneer hier expliciet naar wordt gevraagd.