Publicatie

Publicatie datum

Solidariteit in de zorg: voor wie zijn mensen bereid om te betalen?.

Jong, J. de, Meijer, M. Solidariteit in de zorg: voor wie zijn mensen bereid om te betalen?. De Actuaris: 2022, 29(9), p. 22-23
Lees online
Solidariteit is een belangrijke pijler van het zorgstelsel in Nederland. Iedereen van 18 jaar en ouder is verplicht om een basisverzekering af te sluiten en draagt daarmee bij aan de betaling van de zorgkosten van zowel zichzelf als van anderen. Hierdoor zijn mensen beschermd tegen de financiële gevolgen van ziekte. Er is sprake van risicosolidariteit: de premie van dezelfde basisverzekering bij dezelfde zorgverzekeraar is voor iedereen gelijk, ongeacht persoonskenmerken zoals leeftijd en gezondheidstoestand.
Gegevensverzameling