Publicatie

Publicatie datum

Solidariteit en de Nederlandse zorgverzekeringswet: Verslag van een Burgerplatform.

Kooijman, M., Brabers, A., Jong, J. de. Solidariteit en de Nederlandse zorgverzekeringswet: Verslag van een Burgerplatform. Utrecht: Nivel, 2019. 32 p.
Download de PDF
Het Nederlandse zorgstelsel is gebaseerd op solidariteit, gelijke toegang tot zorg en een eerlijke verdeling van middelen. Een universele zorgverzekering, zoals in Nederland, leunt op een breed gedragen steun in de samenleving. Het Nivel peilt sinds 2013, om het jaar, de bereidheid van mensen in de samenleving om in de basisverzekering te betalen voor de zorgkosten van een ander waar men zelf (nog) geen gebruik van maakt. Daarnaast peilt het Nivel of mensen vinden dat bepaalde groepen meer of minder premie zouden moeten betalen voor de basisverzekering. De resultaten van deze peilingen worden verwerkt in de Barometer Solidariteit en publicaties van het Nivel. Dit geeft een algemeen beeld van de bereidheid om voor een ander te betalen, maar het geeft weinig inzicht in de achterliggende redenen die de resultaten zouden kunnen verklaren. Hiervoor is een Burgerplatform opgezet. Een Burgerplatform is een bijeenkomst waarbij een groep burgers wordt uitgenodigd om mee te praten over complexe zorgvraagstukken. Hierbij had het Burgerplatform vier concrete doelen: inzicht verkrijgen in hoe verschillende mensen het begrip solidariteit in het Nederlandse zorgstelsel interpreteren. Inzicht verkrijgen in hoe mensen de bestaande vragen over de bereidheid om te betalen voor een ander in de basisverzekering (solidariteit) interpreteren en hun keuzes voor antwoorden onderbouwen. Inzicht verkrijgen in hoe de bestaande vragenlijst van het Nivel over solidariteit verbeterd kan worden. En als laatste, inzicht verkrijgen in de mogelijke oorzaken/interpretaties van de resultaten gevonden in het eerdere vragenlijstonderzoek van het Nivel naar solidariteit.