Publicatie

Publicatie datum

Staat van de zelfzorg bij de drogist: kennissynthese.

Dijk, L. van, Vervloet, M., Schackmann, L. Staat van de zelfzorg bij de drogist: kennissynthese. Utrecht: Nivel, 2022. 56 p.
Download de PDF
Dit rapport bevat een synthese van cijfers en andere informatie over zelfzorg. Zelfzorg wordt een steeds belangrijker deel van de zorg. Het gaat bij zelfzorg om wat burgers zelf, op eigen initiatief en voor eigen verantwoordelijkheid, kunnen doen om gezond te blijven en herkenbare en tijdelijke gezondheidsklachten te verminderen of op te lossen. Niet alle mensen hebben die kennis en vaardigheden. In Nederland bestaat een systeem van zelfzorg waarin professionals burgers hierin ondersteunen. Het gaat daarbij om met name drogisten en openbaar apothekers. In deze kennissynthese kijken we naar zelfzorg maar richten ons daarbij vooral op zelfzorg in de vorm van zelfzorggeneesmiddelen en de rol van de drogist. Het idee is de focus in de toekomst uit te breiden. Daarnaast is het idee in de nabije toekomst te komen tot een set van kernindicatoren om de staat van de zelfzorg te monitoren.