Publicatie

Publicatie datum

Toename van verzekerden die kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Vooral mannen, jongeren, hoger opgeleiden, verzekerden met een hoger inkomen en verzekerden met een goede gezondheid kiezen voor een vrijwillig eigen risico.

Jong, J. de, Brabers, A. Toename van verzekerden die kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Vooral mannen, jongeren, hoger opgeleiden, verzekerden met een hoger inkomen en verzekerden met een goede gezondheid kiezen voor een vrijwillig eigen risico. www.nivel.nl: NIVEL, 2016.
Download de PDF
Het percentage verzekerden dat kiest voor een vrijwillig eigen risico bovenop het verplichte eigen risico is toegenomen sinds 2008. Deze toename is vooral gelegen in het percentage verzekerden dat kiest voor het maximale vrijwillige eigen risico van 500 euro per jaar. Dit blijkt uit onderzoek binnen het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het NIVEL. Het zijn vooral mannen, jongeren, hoger opgeleiden, verzekerden met een hoger inkomen en verzekerden met een goede gezondheid die kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Dit zijn groepen verzekerden die over het algemeen weinig zorg zullen gebruiken. Als instrument om zorggebruik te verminderen of als financieringsverschuiving zal het vrijwillig eigen risico daarom weinig effect hebben. Mogelijk onbedoeld effect kan zijn dat het vrijwillig eigen risico als instrument voor risicoselectie wordt gebruikt.
Gegevensverzameling