Publicatie

Publicatie datum

Trommelvliesbuisjes en antibioticagebruik in de zorgtrajecten van kinderen met middenoorontsteking.

Wong, A., Stam, M., Dijk, C. van, Verheij, R., Flinterman, L., Bos, I. Trommelvliesbuisjes en antibioticagebruik in de zorgtrajecten van kinderen met middenoorontsteking. Diemen / Utrecht: Zorginstituut Nederland / Nivel, 2021. 18 p.
Download de PDF
Serie: Onderzoekswerkplaats ‘Routine zorgdata voor passende zorg’.

Binnen de onderzoekswerkplaats ‘Routine zorgdata voor passende zorg’, een samenwerking tussen het Nivel en Zorginstituut Nederland, zijn analyses gedaan naar hoe vaak kinderen tot en met 12 jaar werden verwezen naar de KNO-arts en hoe vaak er trommelvliesbuisjes werden geplaatst. Daarnaast is gekeken hoe vaak antibiotica is voorgeschreven bij kinderen met OMA. De analyses zijn uitgevoerd bij kinderen bij wie de huisarts OMA of OME als diagnose stelde. De resultaten van het onderzoek zijn verwerkt in de verdiepingsfase 'Middenoorontsteking bij kinderen', een onderdeel van het programma Zinnige Zorg van het Zorginstituut. Dit factsheet presenteert de resultaten.