Publicatie

Publicatie datum

Tweede controle bij het klaarmaken en toedienen van high-risk medicatie: nieuwe benadering vanuit een Safety-I en Safety-II perspectief. Derde evaluatie van het VMS thema.

Stralen, S. van, Schutijser, B., Vonk, A., Eikenhorst, L. van, Wagner, C. Tweede controle bij het klaarmaken en toedienen van high-risk medicatie: nieuwe benadering vanuit een Safety-I en Safety-II perspectief. Derde evaluatie van het VMS thema. Utrecht: Nivel, 2021. 66 p.
Download de PDF
Het veilig klaarmaken en toedienen van high-risk medicatie is een belangrijk veiligheidsthema voor ziekenhuizen. Sinds de invoering van het VMS veiligheidsprogramma is de implementatie van het thema high-risk medicatie steeds verder verbeterd. Toch bleef de tweede controle bij het toedienen van de medicatie lastig om altijd in de praktijk uit te voeren. Dit rapport beschrijft de resultaten van een onderzoek naar de tweede controle bij het toedienen van high-risk medicatie. Het onderzoek had vier doelen:
1. Inzicht krijgen in hoe de uitvoering van de tweede controle bij het toedienen van high-risk medicatie in de praktijk (Work-As-Done; WAD) zich verhoudt tot het zorgproces zoals vastgesteld in richtlijnen en protocollen (Work-As-Imagined; WAI).
2. Achterhalen of inzicht in het zorgproces leidt tot kritische reflectie onder betrokken zorgverleners en welke procesmatige veranderingen en/of gedragsveranderingen hierdoor worden geformuleerd en geïmplementeerd.
3. Inzicht krijgen in de nalevingspercentages van de tweede controle bij het toedienen van high-risk medicatie op de afdelingen.
4. Inzicht krijgen in de door verpleegkundigen ervaren veerkracht op de afdelingen.