Publicatie

Publicatie datum

Vaccinatiegraad Nationaal Programma Grieppreventie 2018: monitor in het kort

Heins, M.J., Hooiveld, M., Koorevaar, J.C. Vaccinatiegraad Nationaal Programma Grieppreventie 2018: monitor in het kort Utrecht: Nivel, 2019. 3 p.
Download de PDF
Belangrijkste resultaten Monitor Griepvaccinatiegraad 2018
- Lichte stijging griepvaccinaties bij hoogrisicopatiënten: nan de groep hoogrisico-patiënten kreeg in 2018 51,3% een griepvaccinatie. Dit is een lichte stijging ten opzichte van 2017, toen het 49,9% was.
- De hoogste vaccinatiegraad (69,9%) werd gezien onder personen van 65 jaar of ouder die naast hun leeftijd ook een medische indicatie voor vaccinatie hadden.
- Onder personen tussen 60 en 64 jaar zonder medische aandoening was de vaccinatiegraad het laagst (26,8%).

Doel griepvaccinatie
Griepvaccinatie beschermt tegen griep (influenza) en complicaties daarvan. De kans om griep te krijgen vermindert door vaccinatie met gemiddeld 40%. Dit percentage varieert van jaar tot jaar, afhankelijk van de vaccinsamenstelling en de virussen die circuleren. Als een patiënt na vaccinatie toch griep krijgt, verloopt de ziekte meestal minder ernstig. Tijdens de jaarlijkse griepvaccinatiecampagne van 2018 werd 18,0% van de Nederlandse bevolking gevaccineerd, wat neerkomt op 3,1 miljoen personen.

Monitor Vaccinatiegraad Nationaal Programma Grieppreventie (NPG)
Elk najaar ontvangen mensen met een hoog risico op complicaties bij griep van hun huisarts een uitnodiging voor de griepprik. Het Nivel volgt de vaccinatiegraad elk jaar nauwgezet, aan de hand van de Monitor Vaccinatiegraad Nationaal Programma Grieppreventie (NPG). De monitor is uitgevoerd door het Nivel in opdracht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).