Nivel: Lichte stijging griepvaccinaties bij hoogrisico-patiënten
Nieuws
04-10-2019

Lichte stijging griepvaccinaties bij hoogrisico-patiënten in 2018

Van de groep hoogrisico-patiënten kreeg in 2018 51,3% een griepvaccinatie. Dit is een lichte stijging ten opzichte van 2017, toen het 49,9% was. Elk najaar ontvangen mensen met een hoog risico op complicaties bij griep van hun huisarts een uitnodiging voor de griepprik. Het Nivel volgt de vaccinatiegraad elk jaar nauwgezet, aan de hand van de Monitor Vaccinatiegraad Nationaal Programma Grieppreventie (NPG).

Griepvaccinatie beschermt tegen griep (influenza) en complicaties daarvan. De kans om griep te krijgen vermindert door vaccinatie met gemiddeld 40%. Dit percentage varieert van jaar tot jaar, afhankelijk van de vaccinsamenstelling en de virussen die circuleren. Als een patiënt na vaccinatie toch griep krijgt, verloopt de ziekte meestal minder ernstig. Tijdens de jaarlijkse griepvaccinatiecampagne van 2018 werd 18% van de Nederlandse bevolking gevaccineerd, wat neerkomt op 3,1 miljoen personen.

Meer mensen met verhoogd risico gevaccineerd
In 2008 kreeg nog 72% van de mensen die verhoogd risico lopen op complicaties bij de griep een vaccinatie, waarna het percentage daalde tot 49,9% in 2017. Met 51,3% in 2018 is voor het eerst sinds 2008 sprake van een lichte stijging in de vaccinaties van deze groep. Het gaat hierbij om mensen van 60 jaar en ouder en mensen die een verhoogd risico lopen vanwege medische aandoeningen.
De hoogste vaccinatiegraad (69,9%) werd gezien onder personen van 65 jaar of ouder die naast hun leeftijd ook een medische indicatie voor vaccinatie hadden. Onder personen tussen 60 en 64 jaar zonder medische aandoening was de vaccinatiegraad het laagst (26,8%).

Monitor Vaccinatiegraad Grieppreventie (NPG) 2018
Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn heeft voor de Monitor Vaccinatiegraad Grieppreventie 2018 gegevens gebruikt van meer dan 640.000 patiënten die zijn ingeschreven bij totaal 163 huisartsenpraktijken. Gepseudonimiseerde, niet-herleidbare gegevens uit de elektronische medische dossiers van patiënten van deelnemende huisartsen­praktijken zijn verzameld om de doelgroep voor griepvaccinatie in kaart te brengen en het aantal mensen dat is gevaccineerd te bepalen. De monitor is uitgevoerd door het Nivel in opdracht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en maakt deel uit van het Nationaal Programma Grieppreventie (NPG).

Nationaal Programma Grieppreventie (NPG)
Sinds 1997 loopt in Nederland het Nationaal Programma Grieppreventie (NPG). Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB) van het RIVM voert de landelijke regie over dit programma, in opdracht van het ministerie van VWS. Jaarlijks worden mensen met een hoog risico op complicaties door een influenza-infectie (griep) uitgenodigd voor vaccinatie. Met de jaarlijkse Monitor Vaccinatiegraad NPG volgt het Nivel nauwgezet hoeveel mensen en welke doelgroepen de vaccinatie ontvangen en wat daarmee de vaccinatiegraad is.

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.