Publicatie

Publicatie datum

Vaccinatiegraad Nationaal Programma Grieppreventie 2019: monitor in het kort.

Heins, M., Hooiveld, M., Korevaar, J. Vaccinatiegraad Nationaal Programma Grieppreventie 2019: monitor in het kort. Utrecht: Nivel, 2020. 3 p.
Download de PDF
Kernpunten van de Monitor Vaccinatiegraad Nationaal Programma Grieppreventie 2019:
- Vaccinatiegraad licht gestegen in 2019
- Er is voor het tweede jaar op rij sprake van een lichte stijging in het aantal personen dat gevaccineerd werd tegen griep.
- Tijdens de jaarlijkse griepvaccinatie campagne van 2019 werd 52,6% van de doelgroep gevaccineerd. In 2017 was dit nog 49,9%.
- De doelgroep voor griepvaccinatie bestaat uit mensen met een hoog risico op complicaties bij griep, vanwege hun leeftijd of vanwege een medische aandoening.
- De hoogste vaccinatiegraad (70,6%) werd gezien onder personen van 65 jaar of ouder die naast hun leeftijd ook een medische indicatie voor vaccinatie hadden.
- Onder personen tussen 60 en 64 jaar zonder medische indicatie was de vaccinatiegraad het laagst (29,5%).
- Bij de medische indicatiegroepen was de vaccinatiegraad het hoogst onder personen met cardiovasculaire aandoeningen (63,4%) en het laagst bij HIV (44,9%).

Monitor Vaccinatiegraad Nationaal Programma Grieppreventie (NPG)
Elk najaar ontvangen mensen met een hoog risico op complicaties bij griep van hun huisarts een uitnodiging voor de griepprik. Het Nivel volgt de vaccinatiegraad elk jaar nauwgezet, aan de hand van de Monitor Vaccinatiegraad Nationaal Programma Grieppreventie (NPG). De monitor is uitgevoerd door het Nivel in opdracht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).