Publicatie

Publicatie datum

Veel patiënten ontvangen informatie over medicijnen van hun zorgverlener, maar niet iedereen gebruikt deze informatie.

Hoefman, R.J., Verleun, A., Brabers, A.E.M., Jong, J.D. de. Veel patiënten ontvangen informatie over medicijnen van hun zorgverlener, maar niet iedereen gebruikt deze informatie. www.nivel.nl: NIVEL, 2016.
Download de PDF
Weten bij welke zorgverlener je terecht kunt met vragen over medicatie en wie betrokken is bij beslissingen over medicijnen is belangrijke informatie voor patiënten als er meerdere zorgverleners betrokken zijn bij de zorg. Vragen over het gebruik van nieuwe of gewijzigde medicijnen zijn gesteld aan leden van het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het NIVEL. Nagenoeg alle gebruikers van nieuwe of gewijzigde medicijnen (99%) geven aan dat zij weten bij wie zij terecht kunnen met vragen over hun medicatie. Ongeveer één op de tien gebruikers van nieuwe of gewijzigde medicatie vindt de informatie over medicijnen die zij van hun zorgverlener ontvangen niet duidelijk. Dit geldt vooral voor minder mondige patiënten. Bijna alle gebruikers van nieuwe of gewijzigde medicijnen (94%) geven aan dat zij weten welke zorgverlener beslissingen neemt over hun medicatie. Het merendeel van gebruikers van medicatie voelt zich betrokken bij beslissingen over hun medicatie. Voor mondigere patiënten geldt dit vaker dan voor minder mondige patiënten. Niet alle gebruiker van medicatie gebruiken de informatie van hun zorgverlener bij beslissingen over medicatie. Aandacht voor duidelijke informatie over medicatie is belangrijk, zeker voor specifieke groepen zoals minder mondige patiënten.
Gegevensverzameling