Publicatie

Publicatie datum

Veel verzekerden zeggen bekend te zijn met de polisvoorwaarden. Wel zegt bijna een derde soms onverwacht te moeten bijbetalen voor zorg.

Reitsma-van Rooijen, M., Brabers, A.E.M., Jong, J.D. de. Veel verzekerden zeggen bekend te zijn met de polisvoorwaarden. Wel zegt bijna een derde soms onverwacht te moeten bijbetalen voor zorg. www.nivel.nl: NIVEL, 2014.
Download de PDF
Bijna een derde van de verzekerden moet wel eens zelf betalen voor zorg, terwijl ze dachten hiervoor
verzekerd te zijn. Dit roept de vraag op of verzekerden hun polisvoorwaarden bekijken, waarin staat
welke zorg wel en niet vergoed wordt. Veel verzekerden (87%) bekijken deze polisvoorwaarden wel
eens en ruim negen op de tien verzekerden zeggen bekend te zijn met de polisvoorwaarden. Dit blijkt
uit onderzoek binnen het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het NIVEL. Een kwart van alle
verzekerden denkt dat de inhoud van hun basisverzekering en aanvullende verzekering het volgende
jaar hetzelfde blijft als ze hier zelf niets aan veranderen. Jaarlijks kunnen er echter wijzigingen worden
doorgevoerd in zowel de basisverzekering als de aanvullende verzekering. Verzekerden die
onverwacht moeten bijbetalen zijn vooral verzekerden met een matige/slechte gezondheid. Deze
groep zegt wel bekend te zijn met de polisvoorwaarden. Dit roept de vraag op of de polisvoorwaarden
misschien niet altijd duidelijk zijn.
Gegevensverzameling