Publicatie

Publicatie datum

Vertrouwen in zorgverzekeraars hangt samen met opvatting over rol zorgverzekeraars.

Hoefman, R.J., Brabers, A.E.M., Jong, J.D. de. Vertrouwen in zorgverzekeraars hangt samen met opvatting over rol zorgverzekeraars. www.nivel.nl: NIVEL, 2015.

Download de PDF
Verzekerden vinden het belangrijk dat zorgverzekeraars informatie geven over de prijs en de beschikbaarheid van zorg, maar zeggen ook dat zorgverzekeraars dit niet altijd doen. Dit blijkt uit onderzoek van het NIVEL binnen het Consumentenpanel Gezondheidszorg.

De opvattingen van verzekerden over de taken van zorgverzekeraars zijn van belang voor het vertrouwen dat ze in hen hebben. Uit eerder NIVEL-onderzoek is al bekend dat het vertrouwen in zorgverzekeraars laag is. Uit het huidige onderzoek blijkt vooral een laag vertrouwen bij verzekerden die vinden dat zorgverzekeraars belangrijke taken niet uitvoeren.

Misvatting over rol zorgverzekeraars
Verzekerden weten niet altijd wat de taken zijn van zorgverzekeraars. Taken die ze hebben volgens de Zorgverzekeringswet, zoals bemiddeling en onderhandelen over de kwaliteit van zorg, vinden verzekerden lang niet allemaal een taak voor de verzekeraar. Daarbij is er ook een groep verzekerden die vindt dat zorgverzekeraars toezicht moeten houden op de kwaliteit van zorg of het basispakket moeten samenstellen, terwijl zorgverzekeraars deze bevoegdheden wettelijk gezien juist niet hebben.

Vertrouwen in zorgverzekeraars
“De opvattingen van verzekerden hangen samen met hun vertrouwen in zorgverzekeraars”, stelt NIVEL-programmaleider Judith de Jong. “Verzekerden die vinden dat zorgverzekeraars hun taken niet uitvoeren, hebben minder vertrouwen. Tegelijkertijd zien we dat het vertrouwen in zorgverzekeraars hoger is bij andere groepen verzekerden. Bijvoorbeeld bij verzekerden die meer informatie ontvangen die bijdraagt aan een positief beeld over zorgverzekeraars. Het is belangrijk dat verzekerden geïnformeerd raken over de wettelijke rol van zorgverzekeraars, waardoor mogelijk de ‘mismatch’ tussen de wettelijke taken van zorgverzekeraars en de opvattingen van verzekerden over die taken vermindert.”

Het onderzoek
Het onderzoek is in juli 2015 uitgevoerd binnen het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het NIVEL. De vragenlijst is ingevuld door 611 respondenten (respons 41%). Het Consumentenpanel bestaat uit bijna 12.000 mensen van 18 jaar en ouder. Het NIVEL verzamelt hiermee de meningen over de gezondheidszorg en de ervaringen hiermee van de algemene bevolking.
Gegevensverzameling