Publicatie

Publicatie datum

Voorschrijven van antibiotica door de huisarts tijdens de coronapandemie. Geneesmiddelenmonitor in coronatijd. Week 2-35, 6 januari - 30 augustus 2020.

Hek, K., Hendriksen, J., Weesie, Y., Lambooij, A., Hooiveld, M., Dijk, L. van. Voorschrijven van antibiotica door de huisarts tijdens de coronapandemie. Geneesmiddelenmonitor in coronatijd. Week 2-35, 6 januari - 30 augustus 2020. Utrecht: Nivel, 2020. 5 p.
Download de PDF
Serie: Geneesmiddelenmonitor in coronatijd

Uit eerder onderzoek van het Nivel bleek dat minder mensen een antibioticum kregen voorgeschreven tijdens de eerste maanden van de coronapandemie in vergelijking met dezelfde periode in 2019. Huisartsen schreven vooral minder antibiotica voor bij luchtweginfecties. In deze factsheet bekijken we of deze trend zich doorzette na de versoepeling van de coronamaatregelen.
- Ook nadat de coronamaatregelen versoepelden (periode mei-augustus), schreven huisartsen minder antibiotica voor dan in dezelfde periode in 2019.
- Wel kregen na de lockdown duidelijk meer mensen een antibioticum voorgeschreven in vergelijking met de periode van de lockdown. Deze stijging zette zich meteen in na versoepeling van de maatregelen.
- Huisartsen schreven tijdens de coronapandemie vooral minder vaak amoxicilline, doxycycline en azithromycine voor. Dit zijn middelen die veelal worden voorgeschreven bij luchtweginfecties.
- Het voorschrijven van middelen voor urineweginfecties, dat tijdens de lockdown iets minder voorkwam dan in 2019, zit inmiddels weer op het niveau van 2019. Het voorschrijven van antibiotica bij luchtweginfecties is nog altijd een stuk minder dan in 2019.
- Huisartsen schreven tijdens de coronapandemie aan patiënten van alle leeftijden minder vaak antibiotica voor dan in dezelfde periode in 2019. Dit verschil was het grootst bij kinderen en jongvolwassenen (0-19 jaar).

De cijfers zijn berekend op basis van een steekproef van 350 huisartsenpraktijken die representatief zijn voor de Nederlandse huisartsenpraktijk en verspreid zijn door heel Nederland.