Publicatie

Publicatie datum

Vrije beroepsuitoefening en professionele dienstverlening: een kwestie van vertrouwen?

Arts, W., Batenburg, R., Groenewegen, P., Raub, W. Vrije beroepsuitoefening en professionele dienstverlening: een kwestie van vertrouwen? In: W. Arts; R. Batenburg; P. Groenewegen. Een kwestie van vertrouwen: over veranderingen op de markt voor professionele diensten en in de organistatie van vrije beroepen. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2001. 152-172
In dit hoofdstuk wordt geprobeerd de band tussen de algemene en de beroepensociologie weer wat aan te halen. Vanuit theoretisch perspectief wordt in grote lijnen een onderzoeksprogramma geschetst dat zich richt op een verbreding en verdieping van de sociologische kennis op het terrein van de vrije beroepen. Dat theoretisch perspectief heeft als vertrekpunt de oriënterende uitspraak dat vrijeberoepsbeoefenaren meer en duidelijker dan de beoefenaars van andere beroepen met
vertrouwensproblemen af te rekenen hebben. Deze vertrouwensproblemen spelen op verschillende niveaus en tussen verschillende typen actoren. Vooral de vertrouwensproblemen die zich voordoen in de relatie tussen de vrijeberoepsbeoefenaren en hun cliënten lopen echter in het oog. Daarnaast doen er zich echter ook vertrouwensproblemen voor tussen vrijeberoepsbeoefenaren onderling en tussen de vrije beroepen en bepaalde anderen belanghebbenden, tegenwoordig in de literatuur wel "stakeholders" genoemd. (aut. ref.)