Publicatie

Publicatie datum

Waarom halen zo weinig 60-64 jarigen een griepprik?

Heins, M., Hooiveld, M., Brabers, A., Korevaar, J. Waarom halen zo weinig 60-64 jarigen een griepprik? Utrecht: Nivel, 2019. 4 p.
Download de PDF
Griep (influenza) is meestal is een relatief onschuldige ziekte, maar voor ouderen of mensen met een kwetsbare gezondheid kan griep ernstige gevolgen hebben. In Nederland krijgen mensen van 60 jaar of ouder en mensen met bepaalde aandoeningen, zoals COPD en diabetes, daarom elk jaar een uitnodiging van hun huisarts voor de griepprik.
De vaccinatiegraad onder de 60-64 jarigen (35%) is veel lager dan bij mensen van 65 jaar of ouder (60%) . Uit dit onderzoek blijkt dat vooral gezonde en hoogopgeleide 60-64 jarigen de griepprik niet halen. De belangrijkste reden hiervoor is dat zij de griepprik niet nodig of zinvol vinden. Uit dit onderzoek blijkt dat vooral gezonde en hoogopgeleide 60-64 jarigen de griepprik niet halen. De belangrijkste reden hiervoor is dat zij de griepprik niet nodig of zinvol vinden. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van gegevens van het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het Nivel.
Gegevensverzameling