Publicatie

Publicatie datum

Weekcijfers COVID-19-patiënten in de huisartsenpraktijk. Week 10-29, 2 maart - 19 juli 2020.

Hooiveld, M., Hek, K., Heins, M., Hendriksen, J., Bolt, E., Weesie, Y., Spreeuwenberg, P., Korevaar, J. Weekcijfers COVID-19-patiënten in de huisartsenpraktijk. Week 10-29, 2 maart - 19 juli 2020. Utrecht: Nivel, 2020. 7 p.
Download de PDF
Hoeveel mensen hebben een eerste contact met de huisarts vanwege COVID-19-achtige klachten? - In week 29 was het aantal mensen dat voor het eerst contact opnam met de huisartsen vanwege COVID-19-achtige klachten 11 per 100.000 inwoners.
- Het totaal aantal eerste contacten met de huisartsenpraktijk vanwege COVID-19-achtige klachten vanaf week 10 wordt geschat op 123.500.
- Sinds het verruimen van de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus zien we wekelijks een redelijk stabiel aantal eerste contacten vanwege COVID-19-achtige klachten. In de leeftijdsgroep 15-29 jaar lijkt er in week 29 een lichte stijging te zien.