Publicatie

Publicatie datum

Weinig antivirale middelen voorgeschreven tijdens de grieppandemie.

Hooiveld, M., Groep, T.G. van de, Verheij, T.J.M., Sande, M.A.B. van der, Verheij, R.A., Tacken, M.A.J.B., Essen, G.A. van. Weinig antivirale middelen voorgeschreven tijdens de grieppandemie.: , 2013. 21 p. Abstract. In: NHG-Abstractenboek. NHG-Wetenschapsdag 2013 'Resultaten bekend, en dan...?' 14 juni 2013, Leiden.
Lees online
Inleiding: Nadat gebleken was dat de grieppandemie in 2009 mild verliep, werd besloten dat niet alle, maar alleen patiënten met een hoog risico op complicaties (de 'klassieke' risicogroepen) behandeld zouden moeten woerden met antivirale middelen, plus kinderen jonger dan twee jaar, zwangere vrouwen en mensen met een immuunstoornis. Onderzoeksvraag: In hoeverre werd deze richtlijn gevolgd? Methode: We analyseerden gegevens van patiënten die hun huisarts consulteerden tussen augustus en december 2009 met een diagnose influenza (R 80, n=3293) en/of een voorschrift voor oseltamivir (n=351), gebruik makend van gegevens uit elektronische medische dossiers van huisartsen van het Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg (LINH) Resultaat: 69% van alle oseltamivir voorschriften was volgens de richtlijn. Aan slechts 5% van de patiënten met influenza werd oseltamivir voorgeschreven. Onder de hoog risico groepen steeg dit percentage tot 12% . Naast de vastgestelde hoog risico factoren werd oseltamivir vaker voorgeschreven bij patiënten die sowieso al veel geneesmiddelvoorschriften hadden in 2009. Beschouwing: Wanneer huisartsen oseltamivir voorschreven was dit doorgaans volgens de richtlijn. Maar er werd erg terughoudend voorgeschreven aan patiënten met influenza die behouden tot de hoog risico groepen. Om de redenen hiervoor te achterhalen is meer informatie nodig over bijv.. de ernst van de gepresenteerde symptomen, de ernst van co-morbiditeit of de tij sinds eerste ziekteverschijnselen. Evaluatie van de implementatie van de richtlijn voor behandeling van influenza is belangrijk, zodat deze eventueel bijgesteld kan worden voor toekomstige epidemieën.
Gegevensverzameling