Afgesloten
2011

Impact van de Mexicaanse griep op de dagelijkse gang van zaken in de huisartsenpraktijk, 2009-2011

Achtergrond

In 2009 heeft de verspreiding van het Nieuwe Influenza A(H1N1) virus zich ontwikkeld tot een pandemie.

Onderzoeksvraag

Wat was de impact van de grieppandemie door het Nieuwe Influenza A(H1N1) virus op de dagelijkse gang van zaken in de huisartsenpraktijk?

Methode

  • Analyse van gegevens van het Landelijk Informatienetwerk Huisartsen (LINH).
  • Survey-onderzoek onder huisartsen en praktijkassistenten.

Resultaten

De resultaten van dit onderzoek kunnen gebruikt worden om de draaiboeken, richtlijnen en voorlichting bij influenzapandemieën te evalueren en, indien nodig, te verbeteren.

Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw - programma Infectieziektenbestrijding
Projectpartners
RIVM; AMC; GGD Rotterdam-Rijnmond; UMC St Radboud; Erasmus MC