Publicatie

Publicatie datum

Wijkverpleging bij cliënten met een risico op bloedingen: een knelpuntenanalyse.

Noorland, S., Groot, K. de, Bemelmans, W., Knottnerus, B., Francke, A. Wijkverpleging bij cliënten met een risico op bloedingen: een knelpuntenanalyse. Utrecht: Nivel, 2023. 81 p.
Download de PDF
Twee derde (66%) van de verpleegkundige en verzorgende professionals in de wijkverpleging hebben in hun werk te maken met cliënten met een risico op bloedingen. Het was echter nog onduidelijk of – en zo ja, welke – knelpunten zij ervaren in de zorg bij deze cliëntengroep en wat nodig is om deze knelpunten aan te pakken. Moet er een landelijke richtlijn voor de wijkverpleging komen en/of zijn andere activiteiten nodig om knelpunten te verminderen? Om daar inzicht in te krijgen voerden we een knelpuntenanalyse uit die bestond uit: een internationaal literatuuronderzoek, kwalitatieve interviews met zorgprofessionals uit de wijk en andere experts uit het werkveld, een landelijk vragenlijstonderzoek onder verpleegkundige en verzorgende professionals en een reflectiebijeenkomst met zorgprofessionals en een cliëntvertegenwoordiger.
Gegevensverzameling