Afgesloten
2023

Knelpuntenanalyse wijkverpleging bij cliënten met gevaar op bloedingen, 2022-2023

Duur: sep 2022 - mrt 2023

Aanleiding

Uit een achterbanraadpleging van beroepsvereniging V&VN onder verpleegkundige en verzorgende professionals bleek dat er in de wijkverpleging verschillende vraagstukken spelen rondom het handelen bij cliënten met gevaar voor bloeding.

Doel

De knelpuntenanalyse moet inzicht geven in welke knelpunten en oplossingsrichtingen er zijn bij preventie, signaleren en interveniëren door professionals in de wijkverpleging bij cliënten met gevaar op bloedingen.

Methode

We zetten verschillende methoden in:

  • We starten met een internationaal literatuuronderzoek naar knelpunten en relevante richtlijnen.
  • Vervolgens nemen we interviews af met verpleegkundige en verzorgende professionals, cliënten, mantelzorgers en experts.
  • Daarnaast zetten we een survey uit onder een landelijk panel met verpleegkundige en verzorgende professionals werkzaam in de wijkverpleging.
  • In een reflectiebijeenkomst bespreken we de opgehaalde knelpunten om zodoende te komen tot breed gedragen oplossingsrichtingen.

Resultaat

Een openbaar rapport met een concreet advies aan V&VN hoe zij de onderzochte knelpunten het best kunnen adresseren.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)