Publicatie

Publicatie datum

Wijkverpleging bij cliënten met jeukklachten: een knelpuntenanalyse.

Bemelmans, W., Noorland, S., Groot, K. de, Knottnerus, B., Francke, A. Wijkverpleging bij cliënten met jeukklachten: een knelpuntenanalyse. Utrecht: Nivel, 2023. 81 p.
Download de PDF
Ruim 80% van de verpleegkundige en verzorgende professionals in de wijkverpleging heeft in hun werk te maken met cliënten met jeuk. Jeuk kan worden veroorzaakt door onder meer allergieën, huidaandoeningen (o.a. eczeem), bijwerkingen van medicatie, nierinsufficiëntie of diabetes. Toch is de oorzaak van jeuk vaak ook niet bekend. Het was onduidelijk of – en zo ja, welke – knelpunten professionals ervaren in de verpleging en verzorging van cliënten met jeuk. Moet er een landelijke richtlijn voor de wijkverpleging komen en/of zijn andere activiteiten nodig om deze knelpunten te verminderen? Om daar inzicht in te krijgen voerden we een knelpuntenanalyse uit die bestond uit een internationaal literatuuronderzoek, kwalitatieve interviews met zorgprofessionals, experts en cliënten, een landelijk vragenlijstonderzoek onder zorgprofessionals in de wijkverpleging en een reflectiebijeenkomst met zorgprofessionals en een cliëntvertegenwoordiger.
Gegevensverzameling