Afgesloten
2023

Knelpuntenanalyse wijkverpleging bij cliënten met jeukklachten, 2022-2023

Duur: sep 2022 - mrt 2023

Achtergrond

Na achterbanraadpleging bij verpleegkundige en verzorgende professionals constateerde beroepsvereniging V&VN dat er in de wijkverpleging verschillende vraagstukken spelen rondom het handelen bij cliënten met jeukklachten.

Doel

De knelpuntenanalyse moet inzicht geven in de aard van de knelpunten en oplossingsrichtingen die er zijn voor professionals in de wijkverpleging bij de zorg voor cliënten met jeukklachten, op het vlak van preventie, signalering en interveniëring.

Methode

We zetten verschillende methoden in:

  • We starten met een internationaal literatuuronderzoek naar knelpunten en relevante richtlijnen.
  • Vervolgens nemen we interviews af met verpleegkundige en verzorgende professionals, cliënten, mantelzorgers en experts.
  • Daarnaast zetten we een survey uit onder een landelijk panel met verpleegkundige en verzorgende professionals werkzaam in de wijkverpleging.
  • Tot slot bespreken we in een reflectiebijeenkomst de opgehaalde knelpunten en de oplossingsrichtingen.

Resultaat

Een openbaar rapport met een concreet advies aan V&VN hoe zij de onderzochte knelpunten het best kunnen adresseren.

 

Dit project wordt gesubsidieerd door
Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)