Publicatie

Publicatie datum

Wijkverpleging bij cliënten met zelfmonitoring glucosewaarden: een knelpuntenanalyse.

Groot, K. de, Noorland, S., Bemelmans, W., Knottnerus, B., Francke, A. Wijkverpleging bij cliënten met zelfmonitoring glucosewaarden: een knelpuntenanalyse. Utrecht: Nivel, 2023. 61 p.
Download de PDF
Bijna alle verpleegkundige en verzorgende professionals in de wijkverpleging hebben in hun werk te maken met cliënten met diabetes die zelf hun glucosewaarden monitoren. Het was echter nog onduidelijk of – en zo ja, welke – knelpunten zij ervaren in de zorg bij deze cliëntengroep en welke oplossingen daarvoor nodig zijn. Moet er een landelijke richtlijn voor de wijkverpleging komen en/of zijn andere activiteiten of middelen nodig om knelpunten aan te pakken? Om daar inzicht in te krijgen voerden we een knelpuntenanalyse uit die bestond uit verschillende onderdelen: een internationaal literatuuronderzoek, kwalitatieve interviews met zorgprofessionals, experts en cliënten, een landelijk vragenlijstonderzoek onder verpleegkundige en verzorgende professionals in de wijkverpleging en een reflectiebijeenkomst met zorgprofessionals en een cliëntvertegenwoordiger.
Gegevensverzameling