Afgesloten
2023

Knelpuntenanalyse wijkverpleging bij cliënten die doen aan zelfcontrole van hun bloedglucosewaarden, 2022-2023

Duur: sep 2022 - mrt 2023

Aanleiding

Uit het veld heeft V&VN signalen bereikt dat er variatie is tussen hoe binnen de wijkverpleging de ondersteuning en voorlichting van cliënten bij zelfcontrole van bloedglucose wordt aangepakt.

Doel

De knelpuntenanalyse moet inzicht geven in welke knelpunten en oplossingsrichtingen er zijn binnen de wijkverpleging bij cliënten met diabetes waarbij zelfcontrole van bloedglucosewaarden aan de orde is.

Methode

We zetten verschillende methoden in:

  • We starten met een internationaal literatuuronderzoek naar knelpunten en relevante richtlijnen.
  • Vervolgens nemen we interviews af met verpleegkundige en verzorgende professionals, cliënten, mantelzorgers en experts.
  • Daarnaast zetten we een survey uit onder een landelijk panel met verpleegkundige en verzorgende professionals werkzaam in de wijkverpleging.
  • In een reflectiebijeenkomst bespreken we de opgehaalde knelpunten om zodoende te komen tot breed gedragen oplossingsrichtingen.

Verwacht resultaat

Een openbaar rapport met een concreet advies aan V&VN hoe zij de onderzochte knelpunten het best kunnen adresseren.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)