Publicatie

Publicatie datum

Zicht op regionale capaciteit en arbeidsmarktvraagstukken huisartsenzorg. Huisartsenzorg in de arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant.

Nivel, Prismant. Zicht op regionale capaciteit en arbeidsmarktvraagstukken huisartsenzorg. Huisartsenzorg in de arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant. Utrecht: Nivel, Prismant, 2018. 8 p.
Download de PDF
Met deze factsheet is de huidige omvang en samenstelling van de huisartsenzorg in Zuidoost-Brabant in kaart gebracht en zijn diverse ontwikkelingen weergegeven.
Opvallend voor de regio Zuidoost-Brabant is dat:
• De populatie de afgelopen vijf jaar is veranderd wat leidt tot een veranderende zorgvraag;
• Het aanbod aan stageplaatsen voor doktersassistenten voldoende lijkt om aan de vraag vanuit de opleidingen te voldoen. Toch ervaren de opleidingen een tekort;
• Praktijken vooral een tekort aan doktersassistenten en huisartsen verwachten. Mede doordat vacatures voor huisartsen nu al moeilijk zijn te vervullen. Een tekort aan doktersassistenten wordt bevestigd in de prognose, maar deze laat geen tekort aan huisartsen zien;
• Zowel de praktijken als de prognoses voorzien een klein tekort aan POH’s en POH’s GGZ;
• De ervaren werkdruk met name bij praktijken en doktersassistenten hoog is;
• Er door de praktijken gewerkt wordt aan verschillende oplossingen om aan de toekomstige vraag naar personeel te kunnen voldoen.
Met name het in kaart brengen van de vervangingsvraag wordt nog weinig benut.
Gericht beleid lijkt nodig om huisartsen en de ondersteunende professionals te binden aan de regio om zo aan de toekomstige benodigde capaciteit te kunnen blijven voldoen.