Publicatie

Publicatie datum

Zorg door de huisarts. Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn: jaarcijfers 2020 en trendcijfers 2016-2020.

Nielen, M., Weesie, Y., Hasselaar, J., Hek, K. Zorg door de huisarts. Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn: jaarcijfers 2020 en trendcijfers 2016-2020. Utrecht: Nivel, 2021. 36 p.
Download de PDF
Dit rapport geeft inzicht in de populatie die in de huisartsenpraktijken staat ingeschreven, de personen die de huisarts bezoeken, de in de praktijk gepresenteerde gezondheidsproblemen en de door de huisarts geleverde zorg aan deze personen in 2020. De cijfers worden vergeleleken met die van de jaren 2016 tot en met 2019, waardoor trends kunnen worden gesignaleerd.

Bij dit rapport hoort een bijlage met de cijfermatige onderbouwing:
Bijlage bij jaarrapport 2020: Zorg door de huisarts. Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn: jaarcijfers 2020 en trendcijfers 2016-2020 (https://www.nivel.nl/nl/publicatie/bijlage-bij-jaarrapport-2020-zorg-door-de-huisarts-nivel-zorgregistraties-eerste-lijn).