Nivel: Jaarcijfers huisartsenzorg 2021 bekend: zorggebruik bij de Praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg neemt toe
Nieuws
18-10-2022

Jaarcijfers huisartsenzorg 2021: zorggebruik bij de praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg neemt toe

In 2021 gingen mensen ongeveer even vaak naar de huisarts als voor de coronapandemie, in 2019. Op jongeren na (5-17-jarigen); zij hadden in 2021 minder contact met de huisartsenpraktijk dan twee jaar ervoor (-8%). Een andere bevinding is dat de praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) vaker werd geconsulteerd dan in 2019 (+15%). Dit en meer blijkt uit de jaarcijfers huisartsenzorg, opgesteld met gegevens afkomstig van  huisartsenpraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

Het is aannemelijk dat de jaarcijfers beïnvloed zijn door de landelijke coronamaatregelen die in 2021 nog van kracht waren.

Huisartsenbezoek 2021 min of meer op niveau van 2019

Driekwart van de patiënten die ingeschreven staan bij de huisarts (77%) had in 2021 minimaal één keer contact met de huisartsenpraktijk. Dit is 2% minder dan voor de coronapandemie, in 2019. Van de patiënten die contact hadden met de huisartsenpraktijk, was het gemiddeld aantal contacten 5, ongeveer evenveel als in 2019 (+1%).

Jongeren minder contact met huisartsenpraktijk

Alleen de groep 5- tot en met 17-jarigen had minder contact met de huisartsenpraktijk dan in 2019 (-8%). Ook lag het gemiddeld aantal contacten lager (-10%).

Zorggebruik bij de POH-GGZ in de huisartsenpraktijk neemt toe

In 2021 zette de stijging van het aantal consulten bij de POH-GGZ door. Met 172 consulten per 1000 ingeschreven patiënten was dit 15% meer dan in 2019, toen dit aantal op 150 per 1000 ingeschreven patiënten lag. De meeste contacten met de POH-GGZ betroffen consulten van 20 minuten en langer (136 contacten per 1000 ingeschreven patiënten). De POH-GGZ werd het meest geconsulteerd door de groep 18- tot en met 44-jarigen en de groep 45- tot en met 64-jarigen; zij hadden het vaakst één of meer consulten.

Aantal contacten met de POH-GGZ per 1000 ingeschreven patiënten naar type contact, 2019-2021

Contacten met de POH-GGZ 2019 2020 2021
Consult < 5 minuten 10,4 13,8 13,7
Consult 5-20 minuten 10,8 19,6 18,5
Consult 20 minuten en langer 124,0 125,6 135,7
Groepsconsult 0,9  0,4 0,4
Visite kort 0,2 0,1 0,1
Visite lang 4,1 3,8 3,9
Totaal 150,3 163,3 172,3

Meer weten over de huisartsenzorg in 2021?

De genoemde bevindingen zijn er slechts enkele van de vele die zijn opgenomen in het Jaarrapport Huisartsenzorg 2021. Bekijk het gehele rapport voor alle cijfers van 2021 en de trends die we signaleren door onze cijfers van 2021 te vergelijken met voorgaande jaren (2017-2021).
De gesignaleerde trends betreffen:

  • de omvang van het zorggebruik
  • de gezondheidsproblemen
  • verwijzingen naar de tweede lijn
  • voorgeschreven geneesmiddelen

Alle eerdere jaarrapporten vindt u bij Cijfers zorgverlening huisartsen – Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

Over het onderzoek

Het Nivel verzamelt en analyseert de gegevens die zorgverleners routinematig vastleggen in hun elektronische medische dossiers. De cijfers in dit onderzoek zijn gebaseerd op gegevens afkomstig van 393 huisartsenpraktijken die aangesloten zijn bij Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn, met informatie van in totaal ruim 1,7 miljoen ingeschreven patiënten verspreid over heel Nederland. Voor het realiseren van de doelstelling van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn stelt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) jaarlijks een subsidie beschikbaar; deze subsidie is onderdeel van de instellingssubsidie van het Nivel.

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.