Publicatie

Publicatie datum

Zorggebruikers denken minder positief dan artsen over de afhandeling van klachten binnen de gezondheidszorg.

Reitsma-van Rooijen, M., Brabers, A.E.M., Wigersma, L., Jong, J.D. de. Zorggebruikers denken minder positief dan artsen over de afhandeling van klachten binnen de gezondheidszorg. www.nivel.nl: NIVEL, 2012.
Download de PDF
Centraal in deze publicatie staat de vraag hoe zorggebruikers en artsen denken over de afhandeling van klachten binnen de gezondheidszorg? Om deze vraag te beantwoorden, is aan leden van het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het NIVEL (‘zorggebruikers’) en aan leden van het KNMG ledenpanel (‘artsen’) een aantal vragen gesteld.
Gegevensverzameling