Publicatie

Publicatie datum

Zorggebruikers met een relatief lage sociaal-economische status aan het woord over zelfzorg.

Zagt, A., Friele, R., Jong, J. de, Bos, N. Zorggebruikers met een relatief lage sociaal-economische status aan het woord over zelfzorg. Utrecht: Nivel, 2023. 11 p.
Download de PDF
Serie: De Transparantiemonitor 2023

Uit onderzoek van Nivel onder zorggebruikers met een relatief lage SES blijkt dat:
- zij zich realiseren dat zelfzorg belangrijk is.
- zelfzorg lastig is of dat ze soms andere keuzes maken die niet passen bij het idee van zelfzorg.
- het persoonlijke netwerk een essentiële bron van informatie over zelfzorg is.
- het persoonlijke netwerk kan helpen bij het vergroten van zelfzorg.
- niet iedereen iemand kent waar je met vragen terecht kan.
- het moeilijk kan zijn om hulp te vragen.
- internet voor vrijwel niemand in deze groep een bruikbare bron van informatie is.

Vanuit een beleidsmatig perspectief zet deze studie, nogmaals, op de agenda dat de focus op louter internet als bron van informatie over zelfzorg voorbij gaat aan de mensen die qua gezondheid het meest belang zouden hebben bij goede, toegankelijke, bruikbare en begrijpbare informatie over zelfzorg. Het persoonlijke netwerk is voor deze mensen essentieel en biedt.