Publicatie

Publicatie datum

Zwangerschapsdiabetes in Nederland: incidentie en behandeling.

Horsselenberg, M., Leemrijse, C., Essen, M. van, Nielen, M., Heins, M., Korevaar, J. Zwangerschapsdiabetes in Nederland: incidentie en behandeling. Utrecht: Nivel, 2021. 7 p.
Download de PDF
- In de jaren 2015-2019 is zwangerschapsdiabetes toegenomen, van 5,1% van het aantal zwangere vrouwen naar 7,3%.
- Zwangerschapsdiabetes neemt toe met de leeftijd. In 2019 had 6,5% van de zwangere vrouwen in de leeftijd van 30-34 jaar zwangerschapsdiabetes en bijna 20% van de zwangere vrouwen tussen de 40-44 jaar.
- Het aandeel vrouwen met zwangerschapsdiabetes dat gebruik maakt van insuline is in de periode 2015-2019 afgenomen. In 2015 kreeg ruim 32% van de vrouwen met zwangerschapsdiabetes insuline voorgeschreven en in 2019 21%.