Evaluatie VMS-Veiligheidsprogramma - Dossier Patiëntveiligheid

We geven een overzicht van de verschillende projecten binnen het thema patiëntveiligheid onderzocht waarin de VSM- thema’s onderwerp van onderzoek waren. De bijbehorende publicaties vindt u, chronologisch geordend, in de rubriek ‘Publicaties’ op deze pagina.

Het VMS-Veiligheidsprogramma liep van 2008 tot 2012. Het programma was geïnitieerd door de brancheorganisaties van ziekenhuizen, medisch specialisten, verpleegkundigen en patiëntenorganisaties met als doel potentieel vermijdbare zorggerelateerde schade te verminderen. Hiertoe zijn 10 VSM-thema’s vastgesteld waarvoor patiëntveiligheid in ziekenhuizen kon worden verbeterd:

VMS-thema’s

 1. Verwisseling van en bij patiënten
 2. Veilige zorg voor zieke kinderen
 3. Kwetsbare oudere 
 4. Voorkomen van lijnsepsis en behandeling van ernstige sepsis
 5. Optimale zorg bij acute coronaire syndromen (ACS)
 6. High Risk Medicatie: klaarmaken en toedienen van parenteralia
 7. Nierinsufficiëntie
 8. Medicatieverificatie bij opname en ontslag
 9. Vroege herkenning en behandeling van pijn
 10. Vroege herkenning en behandeling van de vitaal bedreigde patiënt 
 11. Voorkomen van wondinfecties na een operatie

2008-2012: ontwikkelen, implementeren en evalueren VSM-themagidsen voor in ziekenhuizen

De eerste drie jaar (2008-2010) zijn besteed aan het bij elkaar brengen van kennis over het verbeteren van de tien geselecteerde thema’s en het vastleggen daarvan in handzame (evidence based) gidsen met adviezen voor zorgverleners. In de gidsen worden indicatoren beschreven die het ziekenhuis kan gebruiken om de voortgang van de implementatie van de gidsen te meten.

Ter evaluatie is nagegaan wat de mate van implementatie van de gidsjes was, aan de hand van proces- en uitkomstindicatoren. De indicatoren werden per meetmaand in beeld gebracht, zodat ook de ontwikkeling door de tijd heen inzichtelijk werd. De resultaten die geboekt zijn op de tien thema’s zijn verschenen in een rapport. Daarnaast gaf het onderzoek inzicht in hoe ziekenhuizen de implementatie van grootschalige verbeterprojecten kunnen aanpakken.

Sinds 2012: nader onderzoek op verschillende VSM-thema’s 

Sinds 2012 worden verschillende VSM-thema’s nader onderzocht in verschillende projecten binnen het onderzoek naar patiëntveiligheid. Het evaluatieonderzoek heeft tot doel inzicht te bieden in de mate waarin en wijze waarop de VMS-thema’s geïmplementeerd zijn op verschillende niveaus van de ziekenhuisorganisatie. Ook wordt gedurende de meetperiode geëvalueerd hoe de ziekenhuizen scoren op de individuele thema’s.

We geven een overzicht van de verschillende onderzoeksprojecten op VSM-thema’s. Alle resultaten vindt u in de rubriek Publicaties op deze pagina. 

2015-2018: VSM-thema’s medicatieveiligheid en infectiepreventie: EPD-scan voor vaststellen van de meetindicatoren

Het verkrijgen van inzicht in de ontwikkeling van patiëntveiligheid op de speerpuntthema’s medicatieveiligheid en infectiepreventie. Via een EPD-scan is nagegaan welke indicatoren ziekenhuizen zonder extra registratielast zelf kunnen aanleveren en welke indicatoren via de onderzoekers moeten worden verzameld.

 

Wagner, C. Evaluatie VMS-Veiligheidsprogramma - Dossier Patiëntveiligheid. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 07-09-2023; geraadpleegd op 30-09-2023]. URL: https://www.nivel.nl/nl/resultaten-van-onderzoek/dossiers/dossier-patientveiligheid/evaluatie-patientveiligheidsinterventies