Tool - Luistertijd.nl: communicatietraining voor patiënten met kanker én hun zorgprofessionals (2017)

Luistertijd.nl is een website voor patiënten van 65 jaar of ouder die gediagnosticeerd zijn met kanker én voor hun oncologische zorgverleners. Luistertijd biedt hen een gratis online communicatieprogramma met als doel hen te ondersteunen in het voeren van gesprekken met elkaar.

Luistertijd.nl

De website Luistertijd biedt gratis online communicatietraining aan aan patiënten van 65 jaar of ouder die gediagnosticeerd zijn met kanker én hun oncologische zorgverleners. In video’s worden voorbeelden gegeven van goede communicatie.

Doel Doel

De website Luistertijd.nl is ontwikkeld om oudere patiënten met kanker en hun behandelaars te ondersteunen bij het voeren van onderlinge gesprekken omtrent de behandeling.

DeelnemersDoelgroepen

In de eerste plaats is de website ontwikkeld voor voor patiënten van 65-plussers met kanker en hun naasten én voor hun oncologische zorgverleners. maar kan voor patiënten van alle leeftijden nuttig zijn. De training is voor iedereen beschikbaar op Kanker.nl.

Kennis delenLuistertijd.nl beschikbaar op Kanker.nl

Op de website www.kanker.nl treft u video’s aan met voorbeelden van goede communicatie, die gebaseerd zijn op waargebeurde verhalen van patiënten en zijn nagespeeld door acteurs. Bekijk:

Producten en dienstenTotstandkoming online training

De communicatiebarrières en behoeften van ouderen met kanker zijn geïnventariseerd door middel van interviews. Voordat de video’s werden opgenomen zijn de uitgeschreven voorbeelden van goede communicatie voorgelegd aan oudere patiënten met kanker, oncologische zorgverleners en vertegenwoordigers van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten organisaties (NFK) en het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).

SamenwerkingsverbandSamenwerkingspartners

Het ontwikkelen van de online tool Luistertijd.nll is gefinancierd door KWF Kankerbestrijding. Het Nivel heeft samen met het project uitgevoerd samen met Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten organisaties (NFK) en het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), en met verschillende oudere patiënten en hun zorgverleners.

 

Noordman, J., Dulmen, S. van. Tool - Luistertijd.nl: communicatietraining voor patiënten met kanker én hun zorgprofessionals (2017). Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 13-04-2023; geraadpleegd op 04-06-2023]. URL: https://www.nivel.nl/nl/tools-de-zorg/tool-luistertijdnl