Webinar Monitor Zorggerelateerde schade in ziekenhuizen

Op 3 maart 2022 kwam het rapport uit met de resultaten van de vijfde meting van de Monitor Zorggerelateerde schade in ziekenhuizen. Cordula Wagner, directeur en senior onderzoeker van het Nivel, greep dit moment aan om de belangrijkste resultaten te presenteren en er in een tafelgesprek meer duiding aan te geven. Dit is opgenomen en verwerkt tot een webinar.

Een van de pijlers binnen de het overkoepelende project Monitor Patiëntveiligheid 2019-2022 is het deelproject Monitor Zorggerelateerde schade in ziekenhuizen.

Webinar: Vijfde meting Monitor Zorggerelateerde schade in ziekenhuizen

In 2021 is de vijfde meting met deze monitor gedaan en de resultaten werden op 3 maart 2022 aan het ministerie van VWS overhandigd door Cordula Wagner, directeur en senior onderzoeker bij het Nivel. Dit moment heeft het Nivel aangegrepen om de onderzoeksbevindingen nader te presenteren. Na de presentatie van de resultaten volgt een tafelgesprek. Aan tafel zitten bestuurders van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Federatie Medisch Specialisten, V&VN, Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra en Patiëntenfederatie Nederland.

Bekijk de livestream terug: 

Nivel-Zorggerelateerde-schade-filmpje-knop

Dossier Patiëntveiligheid

Het Nivel doet al jarenlang uitgebreid onderzoek naar patiëntveiligheid met de Monitor Patiëntveiligheid. In Dossier Patiëntveiligheid vindt u al het Nivel-onderzoek over het onderwerp bij elkaar.

 

Wagner, C. Webinar Monitor Zorggerelateerde schade in ziekenhuizen. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 23-05-2023; geraadpleegd op 11-06-2023]. URL: https://www.nivel.nl/nl/webinars/webinar-monitor-zorggerelateerde-schade-ziekenhuizen