Barometer Vertrouwen in de gezondheidszorg

Cijfers uit het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg

Al vanaf 1997 meten we hoeveel vertrouwen er onder burgers in Nederland is in de gezondheidszorg, eerst jaarlijks en momenteel om het jaar. De mate van vertrouwen die er is meten we voor verschillende beroepsgroepen en verschillende soorten zorginstellingen.

 

Elke twee jaar geven burgers, alle panelleden van het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg, in een online enquête aan hoeveel vertrouwen zij hebben in de zorg. Zij kunnen bij de voorgelegde vragen over vertrouwen in een beroepsgroep of instelling aangeven ‘heel veel’, ‘veel’, ‘weinig’ of ‘heel weinig’ vertrouwen, of ‘geen mening’ te hebben.

Presentatie van de resultaten van de peilingen

  • als Nivel-publicatie; u vindt deze bij de rubriek 'Publicaties' rechts op deze pagina
  • in de 'dynamische grafiek' hieronder, waarbij u zelf kunt kiezen welke resultaten van alle gedane metingen u zichtbaar wilt maken.

De dynamische grafiek: kies zelf welke resultaten worden getoondDe dynamische grafiek: kies zelf welke resultaten worden getoond

Met behulp van een keuzemenu kunt u uw eigen grafiek met resultaten samenstellen. U kiest (1) een periode en (2) een beroepsgroep en/of zorginstelling; de grafiek met de percentages ‘vertrouwen’ voor de gekozen opties wordt nu getoond.

Opmerkingen bij meten categorie ‘vertrouwen’ in de Barometer

  • 'Vertrouwen': samenvoeging van 'heel veel vertrouwen' en 'veel vertrouwen'
    In de barometer zijn de antwoordcategorieën ‘heel veel vertrouwen’ en ‘veel vertrouwen’ samengenomen tot één percentage ‘vertrouwen’, omwille van duidelijkheid.
  • Categorie 'geen mening' meegenomen vanaf 2006; gevolg voor meten van 'vertrouwen'
    De antwoordcategorie 'geen mening’ is tot en met 2006 niet meegenomen bij het berekenen van het percentage '(heel) veel vertrouwen', na 2006 is deze categorie wel meegenomen. Dit kan een verklaring zijn voor de lagere percentages vertrouwen na 2006.

Meer weten?Meer weten?

Voor vragen over onderzoek:
Dr. Anne Brabers, projectleider Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg en senior onderzoeker Zorgstelsel en Sturing, [T] 030 272 98 55, [E] a.brabers@nivel.nl

Voor panelleden:
[T] 030 272 96 62 (bij voorkeur van maandag t/m donderdag tussen 10.00 en 14.00 uur), [E] consumentenpanel@nivel.nl

 

Jong, J. de, Brabers, A . Barometer Vertrouwen in de gezondheidszorg. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 08-06-2024; geraadpleegd op 22-06-2024]. URL: https://www.nivel.nl/nl/zorg-en-ziekte-in-cijfers/cijfers-burgers-over-gezondheidszorg/barometer-vertrouwen
Gegevensverzameling