Publicatie

Publicatie datum

Grenswaarden incidentie influenza-achtig ziektebeeld in de huisartsenpraktijk - winter 2023-2024.

Summeren, J. van, Baliatsas, C., Fouchier, R., Gageldonk, R. van, Koopmans, M., Meijer, A., Hooiveld, M. Grenswaarden incidentie influenza-achtig ziektebeeld in de huisartsenpraktijk - winter 2023-2024. Utrecht: Nivel, 2023. 4 p.
Download de PDF
Elke winter hebben veel mensen last van klachten van een acute luchtweginfectie. Deze klachten kunnen worden veroorzaakt door verschillende virussen, bijvoorbeeld het influenzavirus (griepvirus), SARS-COV-2 (het virus dat COVID-19 veroorzaakt), RS-virus (respiratoir syncytieel virus) of het rhinovirus. Er zijn meerdere bronnen waarmee het Nivel, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Erasmus Medisch Centrum, verenigd in het nationaal influenza centrum (NIC), in de gaten houden welke luchtwegvirussen in Nederland rondgaan.

Een belangrijke bron is de respiratoire surveillance van de Peilstations van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Huisartsen van de Peilstations rapporteren wekelijks het aantal consulten van patiënten met een influenza-achtig ziektebeeld (IAZ). Elk jaar wordt vastgesteld wat de grenswaarde van de IAZ-incidentie is waarboven we spreken van verhoogde IAZ-activiteit in de huisartsenpraktijk. De grenswaarde voor de winter 2023-2024 is vastgesteld op 56 patiënten met IAZ per 100.000 inwoners. Om te bepalen of er daarbij sprake is van een echte griepepidemie is het nodig te weten of er influenzavirussen rondgaan en in welke mate. Daarvoor nemen huisartsen bij patiënten met luchtwegklachten monsters af die onderzocht worden op luchtwegvirussen en wordt er naar virusdetectie data uit andere surveillancesystemen gekeken, zoals de infectieradar en meldingen uit ziekenhuizen via de virologische weekstaten.