Publicatie

Publicatie datum

Zorg door de huisarts. Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn: jaarcijfers 2021 en trendcijfers 2017-2021.

Heins, M., Bes, J., Weesie, Y., Davids, R., Winckers, M., Korteweg, L., Leeuw, E. de, Urbanus, T., Dijk, L. van, Korevaar, J., Hasselaar, J., Hek, K. Zorg door de huisarts. Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn: jaarcijfers 2021 en trendcijfers 2017-2021. Utrecht: Nivel, 2022. 171 p.
Download de PDF
Dit rapport geeft inzicht in de populatie die in de huisartsenpraktijken staat ingeschreven, de patiënten die de huisarts bezoeken, de in de praktijk gepresenteerde gezondheidsproblemen en de door de huisarts geleverde zorg aan deze patiënten.

In maart 2020 is in Nederland de COVID-19 pandemie uitgebroken en zijn er landelijke maatregelen genomen om de pandemie te beteugelen. Dit heeft geresulteerd in veranderingen van het zorggebruik. Hier wordt bij de duiding van de cijfers extra aandacht besteed; onder meer door de cijfers van 2021 af te zetten tegen cijfers van 2019, het meest recente jaar voor de COVID-19 pandemie.