Profile picture for user m.rozema@nivel.nl
Maaike Rozema, MSc
Junior onderzoeker Rampen en Milieudreigingen

Onderzoek

Ik ben junior onderzoeker binnen het team Rampen en Milieudreigingen. Op dit moment werk ik voornamelijk binnen het project Gronings Perspectief waarbij we onderzoeken welke factoren hebben geleid tot de huidige gaswinningsproblematiek en hoe beleid hierover verbeterd kan worden. Hiervoor doe ik zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek.

Het leukste aan werken voor Gronings Perspectief vind ik dat het onderzoek ook echt maatschappelijke impact heeft. Ik ga vaak op pad in de provincie en ik vind het belangrijk dat ik als onderzoeker direct contact heb met mensen om zo goed mogelijk de problematiek te begrijpen. Uiteindelijk kan ons onderzoek bijdragen aan beter beleid en ook inzichten geven in hoe dit soort complexe crisissen in de toekomst kunnen worden voorkomen. Dat motiveert mij als onderzoeker!

CV