Profile picture for user y.jorna@nivel.nl
Yvonne Jorna, MSc
Onderzoeker (promovenda) Zorgdata en het Lerend Zorgsysteem

Onderzoek

Binnen het onderzoeksprogramma Zorgdata en het Lerend Zorgsysteem werk ik mee aan het project Leren van Data. In dit project zetten we een infrastructuur op die het mogelijk maakt om gegevens vanuit de intramurale verpleeghuiszorg te (her)gebruiken voor kwaliteitsverbetering, transparantie en kennisontwikkeling. Hierbij werken we aan alle aspecten die van belang zijn; van het opzetten van een governance structuur tot het controleren van de datakwaliteit en het daadwerkelijk inzetten van de gegevens voor onderzoek en spiegelinformatie. Daarnaast zal ik meewerken aan andere onderzoeken rondom Zorgdata en het Lerend Zorgsysteem.

Van initiatieven die zich richten op het verbeteren van de kwaliteit en de organisatie van de zorg word ik enthousiast. Door mee te werken aan onderzoeksprojecten draag ik hier graag een steentje aan bij. Hierbij vind ik niet alleen de wetenschappelijke insteek belangrijk, maar ook de toepasbaarheid in de praktijk. Het project Leren van Data binnen de verpleeghuis zorg is hier een mooi voorbeeld van.

CV

Career
Na het afronden van de master Health Economics, Policy and Law (Erasmus Universiteit Rotterdam) heb ik 3 jaar als consultant bij Cure4 gewerkt. In deze functie voerde ik opdrachten uit bij verschillende zorginstellingen binnen de langdurige zorg. De opdrachten hadden meestal een zorgadministratieve focus, zoals het verbeteren van een proces of aanpassen van een proces op een vernieuwde wet- en regelgeving. In een andere opdracht werkte ik als coördinator van een functioneel beheer team mee tijdens een ECD-implementatie. Om meer aansluiting te vinden bij mijn studieachtergrond en mij meer met zorginhoudelijke vraagstukken bezig te houden, heb ik de overstap gemaakt naar het Nivel.