Publicatie

Publicatie datum

Gevolgen coronapandemie op gebruik fysiotherapiezorg voor verschillende aandoeningen. Gebruik van paramedische zorg in coronatijd. Week 2-26, 6 januari - 28 juni 2020.

Jorna, Y., Dool, J. van den, Kiers, H., Dijk, L. van, Meijer, W.M. Gevolgen coronapandemie op gebruik fysiotherapiezorg voor verschillende aandoeningen. Gebruik van paramedische zorg in coronatijd. Week 2-26, 6 januari - 28 juni 2020. Utrecht: Nivel, 2020. 6 p.
Download de PDF
Tijdens de coronapandemie is de paramedische zorg ingrijpend veranderd. Gedurende de intelligente lockdown (half maart - juni 2020) mochten fysiotherapeuten hun beroep slechts beperkt uitoefenen. Dit leidde tot het uitstellen van zorg. In deze factsheet bekijken we hoeveel zorg fysiotherapeuten tijdens de coronapandemie in totaal leverden én we bekijken dit ook specifiek voor vijf aandoeningen: COPD, psychosomatische klachten, luchtweg-klachten, lagerugklachten en nekklachten.

- Vanaf het moment dat werd besloten om de paramedische zorg op te schalen (week 18, 27 maart t/m 3 mei 2020), stijgt het aantal consulten gemiddeld per fysiotherapiepraktijk naar ongeveer 75% van het aantal van voor de corona-uitbraak. Deze stijging vindt met name vóór week 22 (25 mei 2020) plaats, daarna blijft het aantal consulten tot en met week 26 (28 juni 2020) ongeveer gelijk.
- Tijdens de coronamaatregelen is de daling in het aantal consulten het grootst voor klachten aan de lage rug en nek, namelijk 90%. Vanaf het moment dat de zorg weer opgeschaald kon worden, neemt het aantal consulten voor deze aandoeningen toe tot driekwart van het aantal voor de coronapandemie.
- Na week 18 (3 mei 2020) neemt het aantal COPD-consulten minder snel toe dan het aantal consulten voor de andere aandoeningen.
- Het aantal coronapatiënten dat door een fysiotherapeut wordt behandeld is in week 26 (22 t/m 28 juni 2020) nog laag, maar neemt toe.

De cijfers zijn per week berekend op basis van een steekproef van 168 tot 214 fysiotherapiepraktijken verspreid door heel Nederland.