Publicatie

Publicatie datum

Gevolgen corona voor de eerstelijns oefen- en fysiotherapiepraktijk. Gebruik van paramedische zorg in coronatijd. Week 2-22, 6 januari - 31 mei 2020.

Jorna, Y., Dool, J. van den, Dijk, L. van, Urbanus, T., Meijer, W.M. Gevolgen corona voor de eerstelijns oefen- en fysiotherapiepraktijk. Gebruik van paramedische zorg in coronatijd. Week 2-22, 6 januari - 31 mei 2020. Utrecht: Nivel, 2020. 5 p.
Download de PDF
Door de coronapandemie is de paramedische zorg ingrijpend veranderd. Tijdens de intelligente lockdown (half maart - juni 2020) mochten contactberoepen zoals oefentherapie en fysiotherapie hun beroep slechts beperkt uitoefenen. Dit leidde tot het uitstellen van zorg. In deze factsheet bekijken we hoeveel zorg fysio- en oefentherapeuten tijdens de coronapandemie leverden.

 Vanaf het moment dat de overheid mensen opriep zoveel mogelijk thuis te blijven en contact met kwetsbare ouderen en andere risicogroepen te vermijden (week 11, 9-15 maart 2020) daalde het aantal consulten zowel bij oefen- als bij fysiotherapie met 78%.
 Vanaf het moment dat contactberoepen weer waren toegestaan (1 juni 2020), nam het aantal consulten per week weer toe. Na vier weken lag het aantal contacten bij de fysiotherapie ongeveer op 75% van het aantal van voor de corona-uitbraak (begin 2020). Bij oefentherapie was het aantal consulten vier weken na 1 juni pas op de helft vergeleken met het aantal van voor de corona-uitbraak (begin 2020).
 Vanaf het moment dat therapeuten weer aan het werk mochten en de zorg weer opgeschaald kon worden, nam het aantal consulten voor coronapatiënten in de fysiotherapiepraktijk per week toe.

De cijfers zijn berekend op basis van een steekproef van 149-156 fysiotherapiepraktijken en 50-60 oefentherapiepraktijken verspreid zijn door heel Nederland.