Onderzoek laten doen met het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten

Er zijn verschillende mogelijkheden voor externe organisaties om onderzoek uit te laten voeren binnen het NPCG, mits het onderzoek past bij de missie en doelstellingen van het panel.

Mogelijkheden voor onderzoek met het NPCG
Mogelijkheden voor onderzoek met het NPCG

  • Een organisatie kan leden van het NPCG bevragen via de jaarlijkse vragenlijsten die de panelleden ontvangen. De vragen die de organisatie wil stellen worden toegevoegd aan de lijst.
  • Een organisatie kan gebruikmaken van eerder verzamelde gegevens.
  • Een organisatie kan het Nivel inzetten voor hulp bij het ontwikkelen van vragenlijsten, data-analyse of de rapportage van gegevens; vragenlijsten kunnen vervolgens worden verstuurd naar het hele panel of naar subgroepen.

Aanvragen voor onderzoek worden altijd voorgelegd aan de programmacommissie van het NPCG. Deze commissie beoordeelt of de aanvraag past binnen de doelstellingen van het panel. Uiteraard zijn er kosten verbonden aan het gebruik van het NPCG. Ook kent het Nivel een openbare publicatieplicht, wat betekent dat het Nivel over alle onderzoeken die zij uitvoert, dus ook over de onderzoeken die binnen het panel worden uitgevoerd, openbaar publiceert.

Meer wetenMeer weten

Voor meer informatie over onderzoek doen met het panel kunt u contact opnemen met Dr. Juliane Menting, postdoc onderzoeker en projectleider Monitor Zorg en Participatie voor mensen met een chronische aandoening:
030 272 96 43, j.menting@nivel.nl

 

Menting, J. Onderzoek laten doen met het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 02-05-2023; geraadpleegd op 07-06-2023]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nationaal-panel-chronisch-zieken-en-gehandicapten/onderzoek-laten-doen-met-het-panel