Nivel: Aandacht voor praktijkmanagement verbeterpunt huisartsenopleiding
Nieuws
21-11-2019

Aandacht voor praktijkmanagement verbeterpunt huisartsenopleiding

Pas afgestudeerde huisartsen zijn tevreden met de opleiding die zij hebben gevolgd. Wel geven ze aan dat de opleiding, achteraf bezien, meer aandacht aan praktijkmanagement had kunnen besteden. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel onder alumni van alle huisartsenopleidingen in Nederland.

Het Nivel monitort iedere paar jaar de tevredenheid onder huisartsen in opleiding en afgestudeerde huisartsen (alumni) over de door hen gevolgde opleiding. Bij de meest recente peiling (2019) onder alumni kwam naar voren dat er behoefte is aan meer scholing over praktijkmanagement. Hieraan gerelateerd hadden alumni ook meer willen leren over hun rol als huisarts binnen het zorgstelsel en over de juridische aspecten van praktijkvoering. Dit bleek uit zowel focusgroepgesprekken als een enquête die het Nivel heeft gehouden.

Vooral meer scholing in praktijkmanagement wenselijk
Volgens de alumni verdient het thema praktijkmanagement vooral in het derde jaar van de opleiding meer aandacht. Hierbij denken zij aan onderwerpen als: omgaan met zorgverzekeraars, praktijkovername, ondernemerschap en personeelsmanagement. In het derde jaar van de opleiding beginnen huisartsen in opleiding namelijk vaak actiever na te denken over het al dan niet overnemen of starten van een huisartsenpraktijk. Van de alumni vindt 93% dat praktijkmanagement een vast onderdeel moet worden van het curriculum.

Meer praktijkmanagement kan huisartsen warm maken voor praktijkhouderschap
De huisartsenzorg is in beweging en staat voor veel uitdagingen. Vooral in perifere regio’s in Nederland zijn er problemen met het vinden van nieuwe en mede-praktijkhouders (zie de Nivel-publicatie ‘Balans in vraag en aanbod huisartsenzorg’). Mogelijk wordt de drempel verlaagd door meer aandacht te besteden aan praktijkmanagement in de opleiding. Dit zal uit specifiek onderzoek moeten blijken.

Over het onderzoek
Voor het onderzoek zijn allereerst focusgroepgesprekken gehouden, waarin gediscussieerd werd over de aansluiting van de opleiding met het werk als huisarts. Hieraan hebben 23 alumni (van nagenoeg alle opleidingslocaties) deelgenomen. Vervolgens zijn de belangrijkste punten die naar voren kwamen verwerkt in een enquête. Deze is uitgezet is onder alle alumni die de huisartsopleiding in de afgelopen vijf jaar hebben afgerond en 1104 alumni hebben gereageerd (respons 37%). Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de SBOH, de werkgever voor onder andere artsen in opleiding tot huisarts.

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.