Aantal huisartsen en groepspraktijken in Nederland neemt toe
Nieuws
11-01-2023

Aantal huisartsen en groepspraktijken in Nederland neemt toe

Het aantal huisartsen in Nederland is in de afgelopen jaren toegenomen en zij werken vaker in loondienst of als vaste waarnemer. Ook is er een duidelijke toename te zien van het aantal duo- en groepspraktijken in Nederland. Dit blijkt uit de jaarlijkse cijfers van huisartsen en huisartsenpraktijken uit Nivel Beroepenregistraties in de Gezondheidszorg.

Al jaren monitort het Nivel jaarlijks de stand van zaken met betrekking tot het aantal regulier gevestigde huisartsen en huisartspraktijken, in Nederland en regionaal. Met het verschijnen van de nieuwste cijfers uit de Nivel-registraties van huisartsen en huisartsenpraktijken wordt de stand van zaken met betrekking tot het aantal huisartsen(praktijken) en hun kenmerken en samenstelling beschreven.

Vaker werkzaam in praktijk in duo- of groepsverband

Het aantal regulier gevestigde huisartsen is in de periode 2020-2022 met 5% toegenomen. Het aantal praktijken is echter nagenoeg gelijk gebleven. Dit laat zien dat steeds meer huisartsen werkzaam zijn in een praktijk in duo- of groepsverband, en dat er per praktijk gemiddeld steeds meer huisartsen werkzaam zijn.

Tabel: kerncijfers regulier gevestigde huisartsen en hun praktijken in Nederland, 2020-2022.
Meer weten? Open de hele publicatie.

Nivel-Tabel-Kerncijfers-Arbeidsmarkt-Huisartsenregistaties-2020-2022

Over het onderzoek

Het Nivel houdt een registratie bij over huisartsen en huisartsenpraktijken. In de jaarlijkse publicaties wordt inzicht gegeven in de inhoud van deze registratie en veranderingen over de tijd, met name in de laatste tien jaar. Alle rapportages met de ‘Jaarcijfers uit de registratie van huisartsen’ vindt u in een uitklapmenu op onze webpagina Beroepenregistraties in de Gezondheidszorg.

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.