Publicatie

Publicatie datum

Cijfers uit de Nivel-registratie van huisartsen en huisartsenpraktijken: een actualisering voor de periode 2020-2022.

Batenburg, R., Flinterman, L., Vis, E., Schaaijk, A. van, Kenens, R.J., Duijkers, B. Cijfers uit de Nivel-registratie van huisartsen en huisartsenpraktijken: een actualisering voor de periode 2020-2022. Utrecht: Nivel, 2022. 26 p.
Download de PDF
In deze nieuwe uitgave van ‘Cijfers uit de Nivel-registratie van huisartsen(praktijken)' wordt de stand van zaken over de periode 2020-2022 beschreven wat betreft de ‘regulier gevestigde huisartsen’ en de praktijken waarin zij werkzaam zijn.

De totale groep regulier gevestigde huisartsen nam tussen 2020 en 2022 toe, vooral door de toename van het aantal huisartsen in dienstverband (HIDHA) en vaste waarnemers. Het aandeel vrouwelijke huisartsen, dat sinds 2012 jaarlijks toenam, lijkt vanaf 2021 te stabiliseren. Het aandeel jongere huisartsen daalt juist iets vanaf dat jaar. Hierbij moet bedacht worden dat deze trends mede bepaald worden door de groeiende groep jonge huisartsen die na hun diplomering vaak als wisselend waarnemer aan de slag gaan; en dus (nog) niet onder deze groep regulier gevestigde huisartsen vallen.

Het aandeel regulier gevestigde huisartsen dat in een groeps- of duopraktijk werkt is toegenomen. Dat geldt ook voor het aandeel groepspraktijken binnen de totale groep van praktijken. Het aantal huisartsen per inwoner is iets toegenomen naar 6,7 per 10.000 inwoners.