Nieuws
26-10-2017

Beroep logopedist in kaart gebracht

Het NIVEL en de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) zijn een samenwerking aangegaan om de rol van de logopedist in de Nederlandse gezondheidszorg in kaart te brengen. De eerste jaarcijfers over het werk van de logopedist zijn in te zien op de website van het NIVEL.

De logopedist diagnosticeert en behandelt klachten op het gebied van stem, spraak, taal, gehoor en slikken. Door de gegevens van logopediepraktijken op te nemen in NIVEL Zorgregistraties eerste lijn kunnen landelijke trends in de logopedie in kaart worden gebracht en gegevens worden gebruikt voor onderzoek.

Anonieme verzameling
NIVEL Zorgregistraties verzamelt digitaal de gegevens die de logopedist routinematig registreert in het elektronisch patiëntendossier volgens de richtlijnen van de NVLF. Zoals bijvoorbeeld wijze van toegang, de gezondheidsproblemen van de patiënt, het aantal consulten en de evaluatie van de behandeling. Periodiek wordt een extractie van deze gegevens gemaakt uit de software van de logopedist. Deze extractie wordt via een beveiligde route en anoniem, dus zonder identificerende gegevens zoals namen en adressen, naar het NIVEL verstuurd.

Jaarcijfers 2016
De eerste resultaten van de samenwerking zijn nu te vinden op de website van NIVEL Zorgregistraties. Eenendertig logopediepraktijken leverden hiervoor gegevens over de behandeling van ruim 5000 patiënten in 2016. De cijfers laten zien dat een patiënt gemiddeld 13 keer per jaar de logopedist bezoekt. Kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 7 jaar vormen de grootste groep patiënten. Zij worden meestal behandeld voor een taalontwikkelings- of articulatiestoornis.

Ook deelnemen?
Steeds meer logopedisten doen mee met NIVEL Zorgregistraties; momenteel zijn er  81 logopediepraktijken die deelnemen. Deelnemende logopedisten ontvangen spiegelrapportages waarmee zij zich met de andere deelnemers kunnen vergelijken. Bent u logopedist en wilt u ook deelnemen aan NIVEL Zorgregistraties? Meer informatie over deelname.

Thema