Consortium Onderzoek Huisartsgeneeskunde gaat onderzoek doen naar behandeling COVID-19
Nieuws
09-08-2021

Consortium Onderzoek Huisartsgeneeskunde gaat onderzoek doen naar behandeling COVID-19

ZonMw kent 3 miljoen euro subsidie toe aan het Consortium Onderzoek Huisartsgeneeskunde. Hiermee gaat het consortium drie studies doen naar COVID-19-behandeling in de eerstelijns gezondheidszorg en de infrastructuur voor onderzoek vanuit huisartsenpraktijken versterken. Het Nivel maakt, samen met de zeven universitaire vakgroepen Huisartsgeneeskunde, deel uit van het Consortium.

Huisartsen zien veel patiënten met acute klachten door corona, maar momenteel is het onduidelijk welke (vroegtijdige) behandelingen met geneesmiddelen een gecompliceerd ziektebeloop voorkomen. Het Consortium gaat hier meer duidelijkheid in krijgen, in nauw overleg met patiëntvertegenwoordigers en andere stakeholders.

Medicamenteuze behandeling en klachtenbeloop van coronapatiënten

We onderzoeken de behandelingen met geneesmiddelen die huisartsen tijdens de eerste coronagolf in Nederland uitvoerden. Daarnaast doen we onderzoek naar het beloop van klachten en de verschillen hierin tussen patiënten. Hiertoe meten we onder andere hoe vaak er na een corona-infectie langdurige klachten optreden.

Op basis van verschillende grote databases met zorggegevens

Het onderzoek doen we op basis van negen grote databases met gepseudonimiseerde, routinematig vastgelegde zorgdata van huisartsenpraktijken (waaronder de database Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn). Daarnaast kijken we naar het effect van veelbelovende geneesmiddelen op het beloop van een COVID-19-infectie bij risicogroepen. Ten slotte bestuderen welke mogelijkheden er zijn om meer patiënten thuis behandeld te laten worden.

Sneller reageren op toekomstige pandemieën

Het Consortium zet bovendien een groot aantal trajecten in gang om de infrastructuur voor huisartsengeneeskundig onderzoek in Nederland sterk te verbeteren. Het doel is om tweeledig: ten eerste willen we het voor huisartsen en patiënten eenvoudiger maken om mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek; ten tweede streven we ernaar om bij toekomstige pandemieën sneller betrouwbare onderzoeksgegevens te leveren.

Over het Consortium

In het Consortium Onderzoek Huisartsgeneeskunde werken zeven Nederlandse universitaire vakgroepen Huisartsgeneeskunde samen met het Nivel: die van Universiteit Maastricht, UMCG, Universiteit Utrecht, Radboudumc, LUMC, Erasmus MC en Amsterdam UMC. Het Consortium heeft zich ten doel gesteld om optimale voorwaarden te scheppen en onderhouden voor wetenschappelijk onderzoek op het gebied van eerstelijnsgeneeskunde en in het bijzonder huisartsgeneeskunde in Nederland, waaronder grootschalig multicenteronderzoek.

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

E-mailadres
U kunt zich op elk moment afmelden, via de link in de voettekst van onze e-mails. Meer over ons privacybeleid vindt u bij Privacyverklaring Nivel. Als marketingplatform gebruiken wij MailChimp. Wanneer u zich via 'Aanmelden' abonneert op onze nieuwsuitingen, erkent u dat uw informatie wordt overgebracht naar MailChimp voor verwerking. Meer hierover vindt u bij Mailchimp's legal policies.